• Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
 • Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa

Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa

 • Mã dự án : NY-YVS1010
 • Tình trạng : Đã hoàn thiện xong
 • Năm xây dựng : 2018

 • Kích thước : 5x20m
 • Tổng diện tích : 300m2

Thông tin chủ đầu tư

Họ và tên: Lê Thị Cẩm Hồng

Địa chỉ: Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

0937 704 708 – 0906 011 0385 đánh giá / Viết đánh giá

Thi công nhà yến 3 tầng nhà Chị Hồng ở Ninh Hòa - Khánh hòa
5 (95%) 85 votes
Công ty xây dựng nhà yến vison
5 (95%) 85 votes