• Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
 • Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa

Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa

 • Mã dự án : NY-YVS1003
 • Tình trạng : Hoàn Thành
 • Năm xây dựng : 2018

 • Kích thước : 5x20m
 • Tổng diện tích : 1000m2

Thông tin chủ đầu tư

Họ và tên: Trương Minh Thanh

Địa chỉ xây dựng: Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

0937 704 708 – 0906 011 0385 đánh giá / Viết đánh giá

Thi công nhà yến 5 tầng nhà Anh Thanh ở Khánh Hòa
5 (95%) 85 votes
Công ty xây dựng nhà yến vison
5 (95%) 85 votes