• Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
 • Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương

Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương

 • Mã dự án : NY-YVS1014
 • Tình trạng : Đã hoàn thiện xong
 • Năm xây dựng : 2018

 • Kích thước : 5x20m
 • Tổng diện tích : 300m2

Thông tin chủ đầu tư

Chủ đầu tư: Anh Lê Hoàng Dương

Địa Chỉ Nhà: Quận 10 - TP.HCM

Địa Chỉ Xây dựng: Bình Dương

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

0937 704 708 – 0906 011 0385 đánh giá / Viết đánh giá

Thi công xây dựng nhà yến nhà anh Dương ở Bình Dương
5 (95%) 85 votes
Công ty xây dựng nhà yến vison
5 (95%) 85 votes