• Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
 • Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh

Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh

 • Mã dự án : YVS-PHUNG83
 • Tình trạng : ĐANG THI CÔNG
 • Năm xây dựng : 03/2020
 • Số tầng : 1 Trệt, 2 Lầu
 • Năm thiết kế : 2020

 • Kích thước : 5 X 20m
 • Tổng diện tích :

Thông tin chủ đầu tư

Chủ đầu tư: Anh Trần Công Bảo Phụng

Địa Chỉ nhà: Đường Lê Hồng Phong - Quận 10 - TP.HCM

Địa chỉ xây dựng: Ấp Giồng Tre - Xã Bình Minh - Tây Ninh

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

0937 704 708 – 0906 011 038


 

Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh

Thông tin chi tiết dự án, tiến độ công trình thi công xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh – Tây Ninh do YẾN VI SƠN tư vấn thiết kế thi công xây dựng… Công trình được Anh Phụng giao cho Yến Vi Sơn thi công trọn gói nhà yến bao gồm phần thô và thiết bị nhà yến. Yến Vi Sơn thông báo tiến độ và cập nhật tình hình thi công cho Anh Phụng và và khách biết rõ cụ thể thông qua các tiến độ thi công xây dựng Bên dưới như sau:

THÔNG TIN DỰ ÁN + TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH

1. Thông tin chi tiết dự án nhà yến

 

THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Chủ đầu tư: Anh Trần Công Bảo Phụng

2. Diện tích: 5 x 20m

3. Số tầng: 1 trệt – 2 lầu.

4. Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM.

5. Đơn Vị Thi Công: YẾN VI SƠN

6. Ngày khởi công: 12/3/2020       Ngày dự kiến hoàn thành: 31/05/2020.

 

2. Cập nhật tiến độ công trình

Yến Vi Sơn xin gửi đến Anh Trần Công Bảo Phụng tiến độ công trình nhà yến từ ngày 05/04/2020 đến ngày 09/04/2020 như sau: YẾN VI SƠN đỗ cột, đỗ sàn tầng 3 ( lầu 2) , xây tường tầng lầu 2 nhà yến….

ĐANG CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ…………...

TIỀN ĐỘ TỪ NGÀY: 27/03/2020 ĐẾN 04/04/2020

Yến Vi Sơn xin gửi đến Anh Trần Công Bảo Phụng tiến độ công trình nhà yến từ ngày 27/03/2020 đến ngày 04/04/2020 như sau: YẾN VI SƠN đỗ cột, đỗ sàn tầng 2 ( lầu 1) , xây tường tầng lầu 1 nhà yến….

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 17

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 17

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 16

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 16

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 15

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 15

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 14

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 14

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 13

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 13

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 12

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 12

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 11

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 11

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 10

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 10

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 9

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 9

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 8

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 8

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 7

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 7

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 6

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 6

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 5

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 5

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 4

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 4

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 3

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 3

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 2

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 2

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 1

Hình ảnh thi công xây dựng tầng 2 ( lầu 1) nhà yến – View 1

TIỀN ĐỘ TỪ NGÀY: 18/03/2020 ĐẾN 26/03/2020

Yến Vi Sơn xin gửi đến Anh Trần Công Bảo Phụng tiến độ công trình nhà yến từ ngày 18/03/2020 đến ngày 26/03/2020 như sau: YẾN VI SƠN đỗ cột, đỗ sàn tầng trệt, xây tường tầng trệt….

Hình ảnh Xây tường Tầng trệt nhà Yến View 1

Hình ảnh Xây tường Tầng trệt nhà Yến View 1

Video đỗ Bê tông sàn trệt nhà yến

Hình ảnh đổ bê tông sàn trệt

Hình ảnh đổ bê tông sàn trệt

TIỀN ĐỘ TỪ NGÀY: 12/03/2020 ĐẾN 17/03/2020

Yến Vi Sơn xin gửi đến Anh Trần Công Bảo Phụng tiến độ công trình nhà yến từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020 như sau: 12/03/2020 YẾN VI SƠN cúng động thổ cho khách hàng, Đào Móng, Thi công đà, kiếng… như sau:

Động thổ xây dựng nhà yến ở Tây Ninh

Động thổ xây dựng nhà yến ở Tây Ninh – View 1

Động thổ xây dựng nhà yến ở Tây Ninh – View 2

Động thổ xây dựng nhà yến ở Tây Ninh – View 2

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 1

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 1

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 2

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 2

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 3

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 3

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 4

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 4

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 5

Thi công phần móng + cột nhà yến – View 5

5 đánh giá / Viết đánh giá

Xây dựng nhà yến Anh Phụng ở Xã Bình Minh - Tây Ninh
5 (95%) 85 votes
Công ty xây dựng nhà yến vison
5 (95%) 85 votes